خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:17546   بروزرسانی: 24-05-1395

Davood Afshari
داود افشاری
استادیار

پست الکترونيکی
dafshari[at]znu.ac.ir      dafshari[at]kth.se
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afshari_davood

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4130

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، اتاق219، کدپستی 38791-45371