خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25905   بروزرسانی: 05-12-1397

Davood Afshari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی اجزا مهندسی مکانیک، بهینه سازی، تکنولوژی جوشکاری