خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:802   بروزرسانی: 16-07-1400

Amir Salimi

Publications in Journals

International6.  M Masoumi, M Honarmand, A Salimi
Integration of concentration-area fractal model and relative absorption band depth method for mapping hydrothermal alterations using ASTER data
Remote Sensing Applications: Society and Environment Vol. 23 (2021) . 
International5.  A Salimi, M Ziaii, A Amiri, MH Zadeh, S Karimpouli, M Moradkhani
Using a feature subset selection method and support vector machine to address curse of dimensionality and redundancy in hyperion hyperspectral data classification
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science Vol. 21 Issue 1 (2018PP. 27-36. 
International ISC4.  A Salimi, M Ziaii, A Amiri, M Hosseinjani Zadeh
Evaluation of a Feature Subset Selection method to find informative spectral bands of Hyperion hyperspectral data for hydrothermal alteration mapping: A case study from the …
Journal of Economic Geology Vol. 10 Issue 1 (2018PP. 77-93. 
International ISC3.  A Salimi, M Ziaii, A Amiri, M Hosseinjani Zadeh
Sub-pixel classification of hydrothermal alteration zones using a kernel-based method and hyperspectral data; A case study of Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine and surrounding …
Journal of Mining and Environment Vol. 8 Issue 4 (2017PP. 555-565. 
International ISI2.  S Karimpouli, A Salimi, S Ghasemzadeh
Seminonlinear spectral unmixing using a neural network-based forward modeling
Journal of Applied Remote Sensing Vol. 10 Issue 3 (2016) . 
International ISC1.  A Salimi, M Ziaii, M Hosseinjani Zadeh, A Amiri, S Karimpouli
High performance of the support vector machine in classifying hyperspectral data using a limited dataset
International Journal of Mining and Geo-Engineering Vol. 49 Issue 2 (2015PP. 253-268. 


Presentations in Seminars & Congress


International 12. امیر سلیمی
بررسی تأثیر اختلاط جوامع زمینه و آنومالی بر عملکرد روش آماره U

اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


خرم آباد-ایران  1400.  
International 11. امیر سلیمی، علی رفیعی
استفاده از روش درون یابی شبکه­ای، آماره U و هندسه فرکتال برای مدل سازی شکل حوضه آبریز و پردازش نمونه­های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه­ای

اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران


خرم آباد-ایران  1400.  
National 10. امیر سلیمی 
کاربرد سنجش از دور ابرطیفی برای شناسایی مناطق آغشته به زهاب اسیدی معدن

دومین کنفرانس معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران


زنجان-ایران  1398.  
National 9. امیر سلیمی، علی مصطفوی
بهبود دقت طبقه بندی تصویر ابرطیفی هایپریون در نتیجه شناسایی باندهای تاثیرگذار و حذف باندهای دارای اطلاعات تکراری و نامربوط

اولین همایش انجمن سنجش از دور زمین‌شناختی ایران


کرمان-ایران  1397.  
National 8. امیر سلیمی، علی مصطفوی
طبقه­ بندی مناطق دگرسانی با رویکرد تعدیل اثرات منفی نویز موجود در تصویر ابرطیفی هایپریون

اولین همایش انجمن سنجش از دور زمین‌شناختی ایران


کرمان-ایران  1397.  
National 7. امیر سلیمی، منصور ضیائی، علی امیری، مهدیه حسینجانی زاده
استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان برای طبقه بندی زیر پیکسلی تصویر ابرطیفی هایپریون با هدف شناسایی دگرسانی­های گرمابی 

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران


تهران-ایران  1395.  
National 6. امیر سلیمی، منصور ضیائی، مهدیه حسینجانی زاده، علی امیری
کاربرد یک روش انتخاب ویژگی جهت شناسایی بهترین باندهای طیفی تصویر ابرطیفی هایپریون و حذف باندهای نامربوط مطالعه موردی: شناسایی مناطق دگرسانی معدن مس پورفیری دره زار- کرمان

بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران


تهران-ایران  1395.  
International 5. امیر سلیمی، منصور ضیائی، مهدیه حسینجانی زاده، علی امیری، صادق کریم پولی
طبقه بندی مناطق دگرسانی با استفاده از تصویر ابرطیفی هایپریون و ماشین بردار پشتیبان

دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین


تهران-ایران  1394.  
National 4. سجاد انصاری، محمد جعفر محمد زاده، سید هاشم طباطبایی، آینور ناصری، امیر سلیمی
بهینه سازی اکتشافی کانی زایی مس صاحب دیوان مشگین شهر

اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی


شاهرود-ایران  1392.  
National 3. امیر سلیمی، منصور ضیائی، سجاد انصاری
کاربرد روش زوناليته ژئوشيميايي براي شناسايي و تمايز ذخاير پنهان و اقتصادي از ذخاير پراکنده و غير اقتصادي مس پورفيري (منطقه کرور- جبال بارز کرمان)

اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی


شاهرود-ایران  1392.  
International 2. امير سليمي، مهيار يوسفي، رضا خالوکاکائي
مدل­سازي پتانسيل معدني کاني ­سازي مس پورفيري برگه 1:100000 جبال­بارز به منظور توليد نواحي اهداف اکتشاف

اولین کنگره جهانی مس


تهران-ایران  1390.  
National 1. امير سليمي، رضا خالوکاکائي، منصور ضيائي
مطالعات دورسنجي جهت تفکيک آلتراسيونهاي منطقه جبال بارز با استفاده از تصاوير ماهواره­اي +ETM و ASTER    

دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران


اهواز-ایران  1387.