خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16922   بروزرسانی: 26-09-1396

Mohammad Ali maleki

Publications in Journals

International-ISI5.  Zahra Amini Sabegh, Mohammad Ali Maleki, Mohammad Mahmoudi
Gain-assisted optical bistability and multistability in superconducting phase quantum circuits
Laser Physics Vol. 27 (2016P. 25401 DOI: 10.1088/1555-6611/aa4fef. 
International-ISI4.  Zahra Amini Sabegh, Azar Vafafard, Mohammad Ali Malaki, Mohammad Mahmoudi
Superluminal Pulse Propagation and Amplification without Inversion of Microwave Radiation via Four-Wave Mixing in Superconducting Phase Quantum Circuits
Laser Physics Letters Vol. 12 (2015P. 85202 DOI: 10.1088/1612-2011/12/8/085202. 
International-ISI3.  Sepideh Taherzadeh, Azar Vafafard, Mohammad Ali Maleki, Mohammad Mahmoudi
Total Reflection and Transparent Window in One-Dimensional Duplicated Superconducting Photonic Crystal
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism Vol. 27  Issue 12  (2014PP. 2713-2717 DOI: 10.1007/s10948-014-2824-5 . 
National-ISC2.  مهتاب آرایی و محمد علی ملکی
مقایسه اثر مجاورت ابررسانایی در ابررساناهای با جفت‌شدگی‌های یک‌تایی، سه‌تایی OSP و سه‌تایی ESP
Comparison of the Superconducting Proximity Effect in the Superconductors with Singlet, OSP and ESP Triplet Pairings
پژوهش فیزیک ایران دوره 13 شماره 3 (1392صفحات 251-255. 
International-ISI1.  Mohammad Ali Maleki and Malek Zareyan
Enhanced Superconducting Proximity Effect in Clean Ferromagnetic Domain Structures: A Quasiclassical Green,s Function Approach
Physical Review B Vol. 74 Issue 14 (2006P. 144512 DOI: 10.1103/PhysRevB.74.144512. 


Presentations in Seminars & Congress


National 3.  محمد علی ملکی، میترا طاهرخانی، علی قربان زاده مقدم
اثر جوزفسون در ابررساناهای بر پایه آهن دو گافه
Josephson Effect in Two Gap Iron-Based Superconductors
کنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانومقیاس)
انجمن فیزیک ایران, تهران-ایران, 21 آبان 1394.  
National 2.  مهناز قاسمی، علی نجفی، محمد علی ملکی
خواص کشسانی نانولوله‌ها و نیروی کمانش آن‌ها
Elastic Properties and Buckling of Carbon Nanotubes
هشتمین کنفرانس فیزیک ایران
دانشگاه بیرجند, بیرجند-ایران, 4 - 7 شهريور 1392.  
National 1.  مهتاب آرایی و محمد علی ملکی
اثر مجاورت ابررسانایی در ابررساناهای با جفت‌شدگی‌های تک‌گانه، سه‌گانه OSP وESP
Superconducting Proximity Effect in the Superconductors with Singlet, OSP and ESP Triplet Pairings
سومین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی
دانشگاه کاشان, کاشان-ایران, 28 - 29 ارديبهشت 1391.