خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19678   بروزرسانی: 26-09-1398

Habib Amiri

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
رهاورد ریاضیات   ترجمهدانشگاه زنجان حبیب امیری و هادی خطیب زاده اسفند 1390