خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19741   بروزرسانی: 26-09-1398

Habib Amiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آنالیز تابعی2. ریاضیات عمومی3. آنالیز هارمونیک4. آنالیز حقیقی5. مبانی آنالیز ریاضی