خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18717   بروزرسانی: 26-09-1398

Habib Amiri

علایق پژوهشی

آنالیز هارمونیک- آنالیز تابعی -

 گروههاي توپولوژيك- گروپوييدهاي توپولوژيك-گروههاي متناهي