خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22313   بروزرسانی: 01-05-1400

Habib Amiri

علایق پژوهشی

آنالیز هارمونیک- آنالیز تابعی -

 گروههاي توپولوژيك- گروپوييدهاي توپولوژيك-گروههاي متناهي