خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31748   بروزرسانی: 10-02-1398

Jafar Ghazanfarian

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
Modern Online Learning Tools over the Platform of Virtual/Augmented Reality 
 خلاصه کتاب] 
تالیفIGI Global Jafar Ghazanfarian, Ehsan Khavasi, Hamid Yousefi, Mojtaba Amiraslanpour, Saba Teymouri, Reza Bayat مهر 1396 
طراحی توسط تئوری ساختارها   ترجمهانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایدرن بژن- لورنتو عباس عباسی، جعفر غضنفریان ارديبهشت 1393