خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37797   بروزرسانی: 31-02-1399

Jafar Ghazanfarian

علایق پژوهشی

· ديناميک سيالات محاسباتي و توليد شبکه محاسباتي

· حل معادله بولتزمن در مکانیک سیالات و انتقال حرارت

· حل عددی روی مسائل با مش متحرک و جابجا شونده

· جريان و انتقال حرارت در ابعاد نانو و مایکرو

· انتقال حرارت جابجايي و هدايت حرارتي

· جریان های با سطح آزاد و مرز متحرک