خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25508   بروزرسانی: 09-10-1396

Jafar Ghazanfarian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک سیالات2. انتقال حرارت3. دینامیک گاز4. توربو ماشین ها5. دینامیک سیالات محاسباتی6. محاسبات عددی پیشرفته