خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39037   بروزرسانی: 04-12-1399

Jafar Ghazanfarian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. محاسبات عددی پیشرفته2. دینامیک سیالات محاسباتی3. توربو ماشین ها4. دینامیک گاز5. انتقال حرارت6. مکانیک سیالات