زمينه هاي آموزشي و تدريس جعفر غضنفریان
خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26880   بروزرسانی: 19-03-1397

Jafar Ghazanfarian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. محاسبات عددی پیشرفته2. دینامیک سیالات محاسباتی3. توربو ماشین ها4. دینامیک گاز5. انتقال حرارت6. مکانیک سیالات