خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18337   بروزرسانی: 10-09-1398

Seifpanahi Shabani Jabar

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
اصول و مبانی شطرنج   تالیفدانشگاه زنجان جبار سیف پناهی شعبانی مهر 1397 
مدیریت رویدادهای ورزشی   ترجمهسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی کریستوفر گرینول - لیث ان دنزی بوسل - دیوید جی شانک جبار سیف پناهی شعبانی - روح اله محمد بیانی مهر 1397