خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18336   بروزرسانی: 10-09-1398

Seifpanahi Shabani Jabar

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. برنامه ریزی استرتژیک - بازاریابی ورزشی - مدیریت رویداد - مدیریت سازمان ها - اصول و مبانی مدیریت - تئوری های مدیریت - آمار - روش تحقیق - سنجش و اندازه گیری