خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10614   بروزرسانی: 12-09-1400

Mohsen Amiri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, روانشناسی کودکان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, روانشناسی کودکان

کارشناسی : دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی), ایران, روانشناسی بالینی