خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17334   بروزرسانی: 30-09-1394

yousof fathi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه معارف, ایران, مدرسی معارف اسلامی,گرایش انقلاب اسلامی , 90-86
عنوان رساله : سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی
زمینه رساله : علوم سیاسی
استاد راهنما : دکتر محمد رحیم عیوضی

کارشناسی ارشد : دانشگاه اصفهان, ایران, جامعه شناسی , 1376-1373
عنوان پایان نامه : قشربندی اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری
زمینه پایان نامه : اجتماعی
استاد راهنما : دکتر مجید کارشناس

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, پژوهشگری علوم احتماعی , 1373-1369
عنوان پایان نامه : ازدواج موقت و کارکردهای آن
زمینه پایان نامه : مذهبی- اجتماعی
استاد راهنما : دکتر باقر ساروخانی