خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16259   بروزرسانی: 30-09-1394

yousof fathi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. دانش خانواده و جمعیت2. تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران3. 4. اندیشه سیاسی امام خمینی,انقلاب اسلامی ایران,آئین زندگی,جامعه شناسی