خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17334   بروزرسانی: 30-09-1394

yousof fathi

مدیریت

 

 

 

1.       مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان

2.       مدیرگروه معارف اسلامی(سه دوره)

3.       عضو و مسئول هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان

4.       مدیر کل اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر