خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28211   بروزرسانی: 02-08-1399

Majid Meghdadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه Gazi , ترکیه , کامپیوتر , 1389
عنوان رساله : Design and Implementation of an Algorithm Against Sinkhole Attack in Wireless Sensor Networks
زمینه رساله : امنیت در شبکه های بی سیم
استاد راهنما : Prof. Dr. Inan Güler & Dr. Suat Ozdemir

کارشناسی ارشد : صنعتی شریف , ایران, کامپیوتر -نرم افزار , 1373
عنوان پایان نامه : طراحی وپیاده سازی بخش استفاده کننده گان تلفنی(Telephone User Part) درسیستم سیگنالینگ شماره هفت(System Signaling No.7)
زمینه پایان نامه : شبکه های کامپیوتری-شبکه خارجی سویچ مخابراتی 10.000 شمارۀ ISDN
استاد راهنما : دکتر احمدصلاحی(مرکزتحقیقات مخابرات),دکترمحمدقدسی

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران , 1369
عنوان پایان نامه : طراحی و پیاده سازی Inverted System
زمینه پایان نامه : برنامه نویسی سیستم
استاد راهنما : دکتر معصومی