خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28211   بروزرسانی: 02-08-1399

Majid Meghdadi

مدیریت

- ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان - 1396 - 1398

- مشاور حوزه‌ی فناوری اطلاعات دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا (س) 1393 الی 1397

- مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه زنجان  1375 الی 1380 ,  1389 الی 1391 ,  1392 الی 1396

- عضو شورای انفورماتیک دانشگاه زنجان 1376 الی 1383

- عضو شورای انفورماتیک سازمان آموزش و پرورش استان زنجان 1380 الی 1383