خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28174   بروزرسانی: 02-08-1399

Majid Meghdadi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 مجتبي منصوري آبان  1390مهندسی کامپیوتر مسیریابی چندپخشی مطمئن با تأمین کیفیت سرویس در شبکه‌های بی‌سیم مش  

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 سعید قاسمی و مصطفی مرادخانی ارديبهشت  1390مهندسی کامپیوتر طراحی و ساخت سیستم هوشمند مدیریت کنتورهای مکانیکی خانگی  
2 مهدیه نجفی و زینب عیسی آبادی مرداد  1390مهندسی کامپیوتر افزودن امکانات ارتباط نوشتاری به دستگاه موبایل با استفاده از تکنولوژی بلوتوث   
1 وحید نژادمحمودآبادی - وحید عبدالملکی شهريور  1390مهندسی کامپیوتر پنهان نگاری: پنهان سازی اطلاعات محرمانه در تصاویر