خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22447   بروزرسانی: 14-11-1398

Ali Shokri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, ریاضی کاربردی , 1390-1386
عنوان رساله : روش‌های بدون شبكه برای حل معادلات دیفرانسیل‎‎ جز‎ئی وابسته به زمان
استاد راهنما : دکتر مهدی دهقان- دکتر مصطفی شمسی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, ریاضی کاربردی , 1384-1382
عنوان پایان نامه : استفاده از توابع پايه ای شعاعی برای درونيابی و حل معادلات ديفرانسيل جزئی
استاد راهنما : دكتر مهدي دهقان

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, ریاضی کاربردی , 1382-1378