خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22447   بروزرسانی: 14-11-1398

Ali Shokri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روش های تفاضلات متناهی و المان های محدود2. حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی3. برنامه سازی پیشرفته4. آنالیز عددی5. جبرخطی عددی6. ریاضیات عمومی