خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21517   بروزرسانی: 27-10-1398

Omid Ghaffari
امید غفاری
استادیار

پست الکترونيکی
Ghaffari [at] znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghaffari-omid

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه نقشه برداری