خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18993   بروزرسانی: 06-11-1397

Omid Ghaffari

شرکت در کارگاههای آموزشی

سیستمهای سنجش از دور SAR و کاربردهای آن (پژوهشگاه فضایی ایران 1392)

کاربرد فناوری سنجش از دور در پروژه های هواشناسی و زمین شناسی (سازمان فضایی ایران 1392)

On space applications for disaster risk reduction and management - ISNET 2013