خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21005   بروزرسانی: 15-06-1399

Mohammad Bagher Kazemi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت

دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد