خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19269   بروزرسانی: 10-06-1397

Mohammad Bagher Kazemi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت

دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد