خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20731   بروزرسانی: 16-05-1396

Mohammad Hossein Shahir

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان1391

استاد نمونه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان 1387