خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15385   بروزرسانی: 22-10-1394

Hadi Soleimani Abhari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 

1- پژوهشگر برتر گروه معارف در سال 89 دانشگاه زنجان

2- نفر اول در آزمون تفسیر موضوعی( کارگاه مشهد، 86)