خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15385   بروزرسانی: 22-10-1394

Hadi Soleimani Abhari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بهداشت روانی در مراکز آموزشی(در حال رایزنی با مراکز آموزشی مرتبط با آموزش عالی و آموزش و پرورش)      
شیعه پژوهی در آمریکا(در حال رایزنی با موسسه شیعه شناسی قم)      
مقایسه پیش داوری در اسلام و روان شناسی اجتماعی