خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17929   بروزرسانی: 04-02-1398

Ali Reza Vaezi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1396