خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18821   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi

علایق پژوهشی

 

زمينه تحقيقاتي

1.       طراحي و ساخت بستر براي توليد کاتاليزورها.

2.       پليمريزاسيون کئوردينانسيوني اولفين‌ها.

3.       تريمريزاسيون گزينشي اتيلن براي توليد 1-هگزن.

4.       پليمريزاسيون راديکالي انتقال اتم.

5.       پليمريزاسيون و شناسايي پليمرها.

6.       واکنش پليمرها.

7.       شناسايي پليمرها.