خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20510   بروزرسانی: 10-10-1396

Ebrahim Ahmadi

مدیریت

 

 

1.        رئيس کارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه از 1395 تا کنون

2.        معاونت پژوهشي دانشکده علوم دانشگاه زنجان از 1388 تا 1390

3.        مديریت گروه شيمي دانشگاه زنجان 1392 تا 1394

4.        نماینده مقیم موسسه آموزشی و تحقیقاتی وزارت دفاع در دانشگاه از سال 1396 تا کنون

5.        عضو شورای دانشگاه زنجان از سال 1395 تا کنون

6.        مشاور صنعتی شرکت پتروشيمي جم بزرگترین تولید کننده آلفا اولفین خاورمیانه از سال 1394 تا کنون

7.        مسئول راه اندازی و سرپرست آزمايشگاه فناوري هاي نوين دانشگاه زنجان از سال 1390 تا 1392

8.        همکاري در تدوين نقشه جامع علمي کشور زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

9.        عضو شوراي پژوهشي پژوهشکده فناوری­های نوین زیستی زنجان از سال 1394 تا کنون

10.   عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات نانوفناوري دانشکده داروسازي زنجان از سال 1391 تا کنون

11.   عضو کميته ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان از سال 1390 تا کنون

12.   دبير علمي کنفرانس بين المللي شيمي آلي دانشگاه زنجان سال 1388

13.   موسس شرکت دانش بنیان فناوران پتروبسپار سال 1396

14.   مجري 20 طرح صنعتي اختتام يافته، مجري يک طرح کلان ملي توليد کاتاليزور کروم تحریمی برای شرکت مجتمع پليمر ارياساسول، طرح کلان ملی دیگر تولید کاتالیزور تریمریزاسیون انتخابی اتیلن برای پتروشیمی جم و چندين طرح در حال اجراي ديگر