خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21573   بروزرسانی: 18-10-1399

Ramin Doostmohammadi

علایق پژوهشی

طراحی پروژه های مکانیک سنگی،

بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی،

طراحی و کنترل پروژه های مربوط به معادن روباز.