خانه :: اساتید :: اخبار

Ahmad Gheidi

علایق پژوهشی

بررسی مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی، کارآیی تولید محصولات کشاورزی، کارآیی بازاررسانی محصولات کشاورزی