خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5241   بروزرسانی: 14-08-1398

Mahdi Hariri

علایق پژوهشی

ماشین بینایی و پردازش تصویرو کاربردهای آنها،  شناسایی و تشخیص الگو، سیستمهای شناسایی ترکیبی وکاربرد آن در تشخیص الگو و هویت افراد(بیومتریک)، داده کاوی و کاربردهای آن بويژه در پردازش تصاویرImage Mining . الکترونیک  سیستمهای دیجیتال،