خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5241   بروزرسانی: 14-08-1398

Mahdi Hariri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضو پیوسته انجمن علمی پردازش تصویر ایران (ISMVIP)