خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8202   بروزرسانی: 14-02-1399

Mohammad Imani barandagh

علایق پژوهشی

  1.  حسابداری اسلامی
  2. حسابداری مدیریت
  3. بودجه
  4. حسابرسی