خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6927   بروزرسانی: 17-01-1398

Mohammad Imani barandagh

علایق پژوهشی

  1.  حسابداری اسلامی
  2. حسابداری مدیریت
  3. بودجه
  4. حسابرسی