خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22267   بروزرسانی: 23-03-1399

Mehri Javanian

علایق پژوهشی

تحلیل احتمالاتی الگوریتمها

ساختارهای گسسته تصادفی

احتمال تحلیلی

علم داده ها