خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21407   بروزرسانی: 23-10-1398

Mehri Javanian

علایق پژوهشی

تحلیل احتمالاتی الگوریتمها

ساختارهای گسسته تصادفی

احتمال تحلیلی

علم داده ها