خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24797   بروزرسانی: 29-04-1400

Mehri Javanian

علایق پژوهشی

احتمال کاربردی: تحلیل احتمالاتی الگوریتم ­ها، درخت­ های تصادفی، ساختارهای گسسته تصادفی (شبکه­ های تصادفی، کلمات تصادفی)، احتمال ترکیبیاتی و احتمال تحلیلی