خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19905   بروزرسانی: 17-11-1396

Aurang Kavousi

علایق پژوهشی

 سم شناسی آفت کش ها، جمعیت نگاری (دموگرافی) حشرات و فیزیولوژی حشرات، مقاومت به آفت کش ها