خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19905   بروزرسانی: 17-11-1396

Aurang Kavousi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
23 زهرا زارعی اسفند  1390حشره شناسی کشاورزی سميت توام كنه كش هاي پروپارژيت و فن پايروكسي ميت روي كنه تارتن دولكه اي Tetranychus urticae   استاد راهنما
22 فاطمه پیرایش فر اسفند  1390حشره شناسی کشاورزی اثرات كشندگي و دوركنندگي اسانس سه گونه از گياهان دارويي خانواده نعنائيان   استاد مشاور
21 پگاه نظری اسفند  1390حشره شناسی کشاورزی جدول زندگي دو جنسي شب پره جوانه خوار زيتون روي ارقام زيتون در شرايط آزمايشگاهي   استاد راهنما
20 سعید حسینخانی مهر  1391حشره شناسی کشاورزی استفاده از پليمر هاي هيدروژلي براي فرمولاسيون باكتري هاي آنتاگونيست در خاك، Bacillus sp. و Pseudomonas sp. عليه Agrobacterium vitis به عنوان يك مدل   استاد مشاور
19 حسین پورعسگری مهر  1391حشره شناسی کشاورزی پارامتر هاي جدول زندگي كنه ميوه خشك روي مخمر نان در دماها و رژيم هاي نوري مختلف   استاد مشاور
18 مریم اسدی فارفار بهمن  1391حشره شناسی کشاورزی سميت تنفسي اساس برخي از گياهان دارويي روي كنه ي ميوه خشك CarpogLyphus Lactis L   استاد راهنما
17 محمد رضا ثناگو دي  1391حشره شناسی کشاورزی اثرات حاد و مزمن كنه كش پروپارژيت روي كنه شكارگر( Neoseilus californicus McGregor( Acari: Phytoseidae   استاد راهنما
16 کبری فتوحی بهمن  1391حشره شناسی کشاورزی تاثير برخي از سموم شيميايي روي منابع انرزي سوسك برگخوار سيب زميني   استاد راهنما
15 زهرا حاج صمدی اسفند  1391حشره شناسی کشاورزی تاثير برخي از حشره كش ها روي منابع انرژي سن معمولي گندم Eurygaster integriceps Put   استاد راهنما
14 نرگس عزیزیان شهريور  1392حشره شناسی کشاورزی اثرات كشندگي و دوركنندگي برخي از تركيبات بر پايه اسانس هاي گياهي روي كنه تارتن دولكه اي   استاد مشاور
13 فائزه عسگری شهريور  1392حشره شناسی کشاورزی جدول زندگي دو جنسي كنه شكارگر Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) روي دو گونه كنه انباري Carpoglyphus lactis L. و(Schrank) Tyrophagus putrescentiae   استاد مشاور
12 فرزانه نوروزی مهر  1392حشره شناسی کشاورزی اثر مدت زمان انبارماني بر كاهش باقيمانده حشره‌كش ايميداكلوپريد در توت فرنگي   استاد راهنما
11 نرگس شهرودی اسفند  1392حشره شناسی کشاورزی بررسي تاثير چهار جدايه از قارچ هاي Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana روي بيد كلم .Plutella xylostella L   استاد راهنما
10 سحر صائمی بهمن  1393حشره شناسی کشاورزی جدول زندگي دو جنسي كنه شكارگر(Phytoseiulus persimilis Athias- Henriot (Acari: Phytoseidae در زندگي جمعي   استاد مشاور
9 سمانه جعفری اسفند  1393حشره شناسی کشاورزی جدول زندگي وابسته به دماي كنه شكارگر (Amblyseius swirskii(Athias-Henriot روي كنه انباري .Carpoglyphus lactis L   استاد مشاور
8 مینا محمدی شهريور  1393حشره شناسی کشاورزی اثر كنه كشي تركيباتي فرموله شده از اسانس هاي آويشن شيرازي و نعناع فلفلي در مقايسه با تيمول و منتول سنتتيك روي كنه تارتن دولكه اي   استاد مشاور
7 ساناز شکوری در حال انجامحشره شناسی کشاورزی اثرات جمعيتي خاك دياتومه روي شب پره آرد (Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae   استاد راهنما
6 رامین فتوحی ملکی در حال انجامحشره شناسی کشاورزی تاثير برخي از تركيبات شيميايي روي جهت گيري حركتي كرم ميوه خوار گوجه فرنگي   استاد مشاور
5 سحرقلعه شاخانی بهمن  1393حشره شناسی کشاورزی سميت تدخيني پودر پنج گياه دارويي روي برخي از ويژگي هاي زيستي شب پره آرد Ephestia kuehniella   استاد راهنما
4 الهه صید پیشه در حال انجامحشره شناسی کشاورزی اثرات آزاديراختين و اسپيرو ديكلوفن روي برخي پارامترهاي زيستي و توليد مثلي كنه شكار گرTyphlodromus bagdasarjaniوكنه تارتن دولكه اي   استاد مشاور
3 فاطمه افلاکی کمسری در حال انجامحشره شناسی کشاورزی اثرات آزاديراختين و اسپيروديكلوفن روي ويژگي هاي زيستي كنه شكار گر Neuseiulus californicusو كنه تاتن دولكه اي   استاد مشاور
2 سارا ابراهیمی در حال انجامحشره شناسی کشاورزی سميت تدخيني اسانس سه گونه از گياهان داوريي عليه مراحل مختلف زندگي   استاد راهنما
1 حمیدرضا مخبر در حال انجامحشره شناسی کشاورزی تاثیر پرایمینگ بذر لوبیا چشم بلبلی با سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی¬های زیستی و حساسیت به کنه¬کش اسپیرودایکلوفن در کنه تارتن دو¬لکه¬ای   استاد راهنما