خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18782   بروزرسانی: 03-01-1399

Omid Mahdieh

علایق پژوهشی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

تئوری‌های سازمان و مدیریت

بازاریابی

رفتار مصرف کننده