خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29043   بروزرسانی: 23-06-1400

Kazem Mazlumi

علایق پژوهشی

حفاظت سیستم های قدرت

شبکه های هوشمند

میکروشبکه ها

بررسی و تحلیل سیستم های قدرت