خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26135   بروزرسانی: 15-08-1399

Kazem Mazlumi

علایق پژوهشی

حفاظت سیستم های قدرت

شبکه های هوشمند

میکروشبکه ها

بررسی و تحلیل سیستم های قدرت