خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22542   بروزرسانی: 11-04-1398

Kazem Mazlumi

علایق پژوهشی

حفاظت سیستم های قدرت

شبکه های هوشمند

میکروشبکه ها

بررسی و تحلیل سیستم های قدرت