خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19935   بروزرسانی: 16-02-1399

mohammad mostafavi

علایق پژوهشی

1)سیستمهای مخابراتی بی سیم

2)پردازش سیگنال

3)پردازش سیگنالهای حیاتی

4)پردازش وفقی سیگنالها