خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19346   بروزرسانی: 13-08-1398

mohammad mostafavi

علایق پژوهشی

1)سیستمهای مخابراتی بی سیم

2)پردازش سیگنال

3)پردازش سیگنالهای حیاتی

4)پردازش وفقی سیگنالها