خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17196   بروزرسانی: 18-11-1391

Hamid Nadjari

علایق پژوهشی

1. نانو ساختارها وکاربردهای صنعتی

 2.لیزر و اپتیک

3.طیف سنجی تشدید مغناطیسی

4.شبیه سازی