خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17196   بروزرسانی: 18-11-1391

Hamid Nadjari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک کامپیوتری2. فیزیک حالت جامد3. لیزر و اپتیک