خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6335   بروزرسانی: 21-01-1399

Mohammad Taghilou

آشنایی با زبانهای خارجی

      - ترکی (زبان مادری)

      - انگلیسی (متوسط)