خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4416   بروزرسانی: 14-05-1397

Mohammad Taghilou

آشنایی با زبانهای خارجی

      - ترکی (زبان مادری)

      - انگلیسی (متوسط)