خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27205   بروزرسانی: 30-09-1399

jalal bazargan

مدیریت

1- معاون آموزشی دانشکه مهندسی 2- نماینده شورای دانشگاه در شواری پژوهشی دانشگاه 3- نماینده وزریر در شواری نظارت دانشگاه