خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25174   بروزرسانی: 17-02-1399

jalal bazargan

مدیریت

1- معاون آموزشی دانشکه مهندسی 2- نماینده شورای دانشگاه در شواری پژوهشی دانشگاه 3- نماینده وزریر در شواری نظارت دانشگاه