خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23065   بروزرسانی: 29-09-1395

jalal bazargan

مدیریت

1- معاون آموزشی دانشکه مهندسی 2- نماینده شورای دانشگاه در شواری پژوهشی دانشگاه 3- نماینده وزریر در شواری نظارت دانشگاه