خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23046   بروزرسانی: 29-09-1395

jalal bazargan

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روش های اجرای سازه های ابی2. مباحث ویژه3. 4. طراحی هیدرولیکی سازه ها5. هيدروليك ييشرفته6. هیدرولیک