خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27205   بروزرسانی: 30-09-1399

jalal bazargan

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدیریت و مهندسی سیلاب2. روش های اجرای سازه های ابی3. مباحث ویژه4. 5. طراحی هیدرولیکی سازه ها6. هيدروليك ييشرفته7. هیدرولیک