خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25222   بروزرسانی: 17-02-1399

jalal bazargan

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- انجمن هیدرولیک ایران 2- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران کمیته هیدرولیک