خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23065   بروزرسانی: 29-09-1395

jalal bazargan

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1- انجمن هیدرولیک ایران 2- کمیته ملی سدهای بزرگ ایران کمیته هیدرولیک