خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22744   بروزرسانی: 28-03-1398

saeid jalilzadeh

مدیریت

1-مدير گروه برق از سال 1372/10/25 لغايت 1378/9/2

2- سر‍رست دانشكده مهندسي از سال 1378/9/2-لعايت 13792/31

3-مدير دفتر ارتباط با صنعت از  7مرداد  1386 لغایت 8 آبان 1390