خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22735   بروزرسانی: 28-03-1398

saeid jalilzadeh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
روشی کار آمد و اقتصادی برای بهبود ضعف ولتاژ شبکه فشار ضعیف 
[   خلاصه طرح] 
مجريمرداد 1389شهريور  1391بنیادی-کاربردیبرق توزیع قزوین
بهینه سازی مصرف توان ابکتریکی در کارخانه ایران خودرو    همكارتير 1379تير  1382صنعتیایران خودرو
بررسی دیماند کارخانه زنجان چوب   مجريارديبهشت 1374ارديبهشت  1375کاربردی صنعتیشرکت زنجان چوب
بررسی پدیده گالوپینگ در خطوط انتقال و روشهای کاهش اثرات آن   همكارمهر 1379مهر  1380تحقیقاتیبرق منطقه ای زنجان
طراحی و ساخت یک ویلچر نیمه هوشمند   همكارمهر 1382مهر  1383کاربردیزنجان