خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22735   بروزرسانی: 28-03-1398

saeid jalilzadeh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی سیستمهای توزیع برق2. distribution3. 4. بهره برداري از سيستمهاي قدرت-كيفيت توان-تاسيسات الكتريكي -بررسي سيستمهاي قدرت-ماشين مخصوص-ماشين هاي الكتريكي